Mentoritas

Mentoritas Oy auttaa ihmisiä löytämään hyvinvointia, onnellisuutta ja tasapainoa elämäänsä niin töissä kuin
vapaa-ajallakin. Nämä arvot toimivat myös visuaalisen suunnittelun punaisena lankana.

Mentoritas Oy helps people to find well-being, happiness, and balance in their lives both at work and during their free time.
These values ​​also served as the thread for the visual design.

  • CLIENT Mentoritas Oy
  • SERVICE Graafinen- ja web-suunnittelu
  • LINK http://www.mentoritas.fi/